TEENUSED

Puurime Eesti jämedamaid puurauke

Torustike paigaldamine

Ühe töökäiguga 500m ja rohkem ning diameetriga 1600mm ja rohkem.

Surve- ja isevoolsete torustike rajamine

Kinnisel meetodil surve- ja isevoolsete torustike rajamine

Terashülsid elektrikaablite jaoks, soojus- ja gaasitorustike jaoks

Polüetüleentorude põkk-keevitus

5400 km puuritud

Oleme seda teinud üle 20 aasta.

Meil on olemas teadmised ning tehnika, et puurida erinevaid pikkuseid, erineval sügavusel ning erinevas pinnases

Miks eelistada suundpuurimist?

Kasutades suundpuurimist insenerkommunikatsioonis, saab töö tihtipeale valmis märkimisväärselt kiiremini ning odavamalt, kui oleks lahtisi meetodeid kasutanud. Kokku kuivavad ka pinnase väljaveo ning utiliseerimise kulutused, tööjõukulutused ning vajadus teedeliikluse ümberkorraldamiseks. Horisontaalpuurimine vähendab ka juba olemasolevate maa-aluste kommunikatsioonide kahjustuse tekkeriski, mis võivad lahtistest pinnasetöödest tekkida. Kui on vajadus rajada insenerkommunikatsioone kõrgendatud keskkonna nõudmistega piirkonda, on suundpuurimine ainus võimalus.

Torustike paigaldamine

Kinnise meetodiga torustike paigaldamine

Surve- ja isevoolsete torustike rajamine

Surve- ja isevoolutorustikke paigaldatakse reo-ja sademeveekanalisatsiooni, truupidesse, ventilatsioonidesse, kaevudesse, pumplatesse ning mahutitesse.

Terashülsid elektrikaablite, soojus- ja gaasitorustike jm jaoks

Terashülsid elektrikaablite, soojus- ja gaasitorustike jm jaoks.

Vanade torustike kinnisel meetodil uuendamine

Läbi diameetri säilitamise, kui ka suurendamise.

Polüetüleentorude põkk-keevitamine

Puurimine kõikides pinnasetüüpides, ka kaljupinnases

Kas olete valmis meiega koostööks?

Meie meeskond koosneb oma ala spetsialistidest, kes heameelega võtavad vastu iga projekti!