PALVELUT

Poraamme Viron paksuimmat porausaukot

Putkien asennus

Yhdellä iskulla vähintään 500 m ja halkaisijaltaan vähintään 1600 mm.

Paine- ja maaviemäriputkien rakentaminen

Paine- ja maaviemäriputkien rakentaminen suljetulla menetelmällä

Teräsholkit sähkökaapeleille, lämpö- ja kaasuputkille

Polyeteeniputkien hitsaus

5400 km porattu

Olemme tehneet sitä yli 20 vuotta.

Meillä on tiedot ja tekniikka eripituisiin sekä eri syvyyksissä ja maaperässä tapahtuviin porauksiin.

Miksi kannattaa suosia suuntaporausta?

Käyttämällä suuntaporausta teknisissä järjestelmissä työ valmistuu usein huomattavasti nopeammin ja edullisemmin kuin avonaisia menetelmiä käyttämällä. Myös maaperän poisviennin ja hävittämisen kustannukset, työvoimakustannukset ja tieliikenteen uudelleenjärjestämisen tarve vähenevät. Vaakaporaus vähentää myös olemassa olevien maanalaisten järjestelmien vahingoittumisriskiä, joka voi aiheutua avoimista maanrakennustöistä. Jos on tarve rakentaa teknisiä järjestelmiä alueelle, jonka ympäristövaatimukset ovat korkeat, suuntaporaus on ainoa vaihtoehto.

Putkien asennus

Putkien asennus suljetulla menetelmällä

Paine- ja maaviemäriputkien rakentaminen

Paine- ja maaviemäriputkia asennetaan jäte- ja hulevesiviemäreihin, siltarumpuihin, ilmanvaihtoihin, kaivoihin, pumppuasemille ja säiliöihin.

Teräsholkit sähkökaapeleille, lämpö- ja kaasuputkille jne

Teräsholkit sähkökaapeleille, lämpö- ja kaasuputkille jne.

Vanhojen putkistojen uusiminen suljetulla menetelmällä

Säilyttämällä halkaisija sekä lisäämällä sitä.

Polyeteeniputkien hitsaus

Kaikkien maaperien, myös kallioisen maaperän poraaminen

Oletko valmis yhteistyöhön kanssamme?

Tiimimme koostuu oman alansa asiantuntijoista, jotka ottavat mielellään vastaan kaikki projektit!